Jakie są zasady dotyczące używania sprzętu AGD przez najemcę?

Najemca powinien używać sprzętu AGD ostrożnie i zgodnie z jego przeznaczeniem, tak aby nie uszkodzić go. Powinien też regularnie czyścić i konserwować urządzenia, np. czyścić filtry w pralce. W razie awarii, powinien natychmiast poinformować właściciela mieszkania i nie próbować samodzielnie naprawiać sprzętu. Ponadto, najemca jest odpowiedzialny za opłacenie ewentualnych napraw powstałych z jego winy. W przypadku nagłej usterki, np. zalania kuchenki mikrofalowej, należy niezwłocznie działać, np. wyłączyć zasilanie i wezwać specjalistę. Droga najemcy to również dbanie o własne bezpieczeństwo podczas korzystania ze sprzętu AGD, np. zawsze wyłączać pralkę przed próbą otwarcia drzwi.
Sitemap