Jakie są prawa najemcy w przypadku awarii?

Prawa najemcy w przypadku awarii obejmują kilka kwestii. Po pierwsze, najemca ma prawo do natychmiastowego zgłoszenia awarii do właściciela mieszkania lub zarządcy nieruchomości. Na przykład, jeśli jakaś instalacja w mieszkaniu przestanie działać, najemca powinien poinformować o tym odpowiednią osobę. Po drugie, właściciel ma obowiązek naprawienia uszkodzenia w rozsądnym czasie. Na przykład, jeśli zepsuje się ogrzewanie w mieszkaniu zimą, właściciel musi szybko zadbać o jego naprawę. Wreszcie, jeśli awaria jest poważna i nie nadaje się do zamieszkania, najemca może zażądać tymczasowego zakwaterowania. Na przykład, jeśli w wyniku zalania mieszkania nie można w nim zamieszkać, najemca ma prawo do otrzymania innego lokum do czasu naprawy. W skrócie, prawa najemcy w przypadku awarii obejmują zgłoszenie, naprawę oraz ewentualne tymczasowe zamieszkanie, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Sitemap