Jakie są prawa najemcy do odstąpienia od umowy?

Najemca ma prawo odstąpić od umowy najmu w określonych sytuacjach. Przede wszystkim, może to zrobić, jeśli właściciel mieszkania nie naprawia pilnie potrzebnych usterek, na przykład wycieku wody, grzejnika czy innego ważnego sprzętu w mieszkaniu. Inną przyczyną, dla której najemca może odstąpić od umowy, jest naruszenie warunków najmu przez właściciela, na przykład nieuzasadnione zwiększenie opłat. Ważne jest też, abyś dowiedział się, czy Twoja sytuacja spełnia warunki do odstąpienia od umowy i upewnij się, że zgłosisz swoje intencje właściwej osobie lub instytucji, takiej jak biuro zarządzające nieruchomościami.
Sitemap