Jakie są obowiązki najemcy wobec wspólnoty mieszkaniowej?

Obowiązki najemcy wobec wspólnoty mieszkaniowej to przestrzeganie regulaminu domu czy bloku oraz dbanie o porządek wokół swojego mieszkania. Najemca powinien segregować śmieci, nie hałasować po godzinach nocnych i szanować sąsiadów. Przykładowo, jeśli w regulaminie jest zapis, że należy wyrzucić śmieci tylko w określonych godzinach, to najemca powinien się do tego stosować. Dzięki tym działaniom zachowuje się kulturę i pozytywne relacje z innymi mieszkańcami.
Sitemap