Jak postępować w przypadku, gdy wynajmujący nie przestrzega umowy?

Jeśli wynajmujący nie przestrzega umowy, najpierw dobrze jest rozmawiać z nim o problemie i spróbować wyjaśnić sytuację. Jeśli to nie pomaga, można napisać formalne pismo skargi lub zgłosić problem do odpowiednich służb, takich jak urząd gminy lub stowarzyszenie zajmujące się problemami najemców. Na przykład, jeśli wynajmujący nie naprawia usterek w mieszkaniu, można wysłać mu list, w którym opisuje się wszystkie problemy i prosi o niezwłoczne naprawienie ich. Jeśli wynajmujący nadal zaniedbuje obowiązki, można zgłosić ten problem do odpowiedniego urzędu lub prawnika. Pamiętaj, że ważne jest dokumentowanie wszystkich działań podejmowanych w przypadku naruszenia umowy, na przykład przez zachowanie kopii korespondencji lub zapisywanie dat i godzin rozmów. W ten sposób będziesz miał dowody na nieprzestrzeganie umowy przez wynajmującego.
Sitemap