Jak często wynajmujący może podnosić czynsz?

Wynajmujący może podnosić czynsz zgodnie z warunkami umowy najmu. Zazwyczaj zwiększenie czynszu wymaga pisemnego powiadomienia wynajmującego z odpowiednim wyprzedzeniem. Na ogół podwyżka czynszu jest uzasadniona wzrostem kosztów utrzymania nieruchomości lub zwiększeniem wartości rynkowej. Na przykład, jeśli koszty ogrzewania wzrosły, wynajmujący może podnieść czynsz. Pamiętaj, że podnoszenie czynszu powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa najmu.
Sitemap