Czy wynajmujący może zażądać wyprowadzenia się najemcy bez powodu?

W Polsce wynajmujący nie może zażądać wyprowadzenia się najemcy bez powodu, chyba że istnieje ważny powód, na przykład gdy najemca nie płaci czynszu lub narusza warunki umowy najmu. Wynajmujący musi przestrzegać przepisów dotyczących umów najmu i nie może wyrzucić najemcy bez uzasadnionej przyczyny. Należy pamiętać, że prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy są uregulowane przepisami prawa i umową najmu.
Sitemap