Czy wynajmujący może żądać zwrotu nieruchomości przed zakończeniem umowy najmu?

Tak, wynajmujący może żądać zwrotu nieruchomości przed zakończeniem umowy najmu w szczególnych sytuacjach. Na przykład, jeśli najemca nie płaci czynszu przez dłuższy czas lub poważnie narusza warunki umowy najmu, to wynajmujący może zażądać zwolnienia nieruchomości. Jednak decyzja ta musi być poparta przepisami prawa i dokładnie określonymi warunkami umowy najmu.
Sitemap