Czy wynajmujący może żądać opłat za przedterminowe rozwiązanie umowy?

Tak, wynajmujący może żądać opłat za przedterminowe rozwiązanie umowy, jeśli taka klauzula została zawarta w umowie najmu. Na przykład, jeśli w umowie jest napisane, że wynajmujący ma prawo do opłaty za zakończenie umowy przed czasem, to taka opłata może być żądana przez wynajmującego. Ważne jest, aby dokładnie przeczytać umowę najmu, aby zrozumieć, jakie warunki dotyczą rozwiązania umowy przed czasem i związanych z tym opłat.
Sitemap