Czy wynajmujący może wprowadzać nowe opłaty po podpisaniu umowy?

Tak, wynajmujący może wprowadzać nowe opłaty po podpisaniu umowy, ale musi przestrzegać określonych zasad. Na przykład, jeśli w umowie jest klauzula, że opłata za czynsz zawiera dodatkowe koszty, takie jak opłaty za media, to nie może dodawać nowych opłat, które nie są jasno określone w umowie. Jednakże, jeśli umowa nie zawiera informacji o dodatkowych opłatach, wynajmujący może wprowadzić nowe opłaty w trakcie trwania umowy tylko w przypadku, gdy obie strony się na to zgodzą. Na przykład, jeśli wynajmujący chce wprowadzić dodatkową opłatę za parking, musi omówić to z najemcą i uzyskać jego zgodę na zmianę warunków umowy. Ważne jest, aby zarówno wynajmujący, jak i najemca przestrzegali postanowień umowy i rozumieli, jakie zmiany mogą być dokonywane w trakcie trwania najmu.
Sitemap