Czy wynajmujący ma prawo żądać dostępu do mediów społecznościowych najemcy?

Tak, właściciel mieszkania ma prawo poprosić o dostęp do mediów społecznościowych najemcy. Jednakże, istnieje pewne granice dotyczące prywatności, więc nie może żądać tego w sposób niewłaściwy albo naruszający prawa najemcy. Na przykład, właściciel nie może sprawdzać prywatnych wiadomości czy kont bankowych najemcy na mediach społecznościowych. Właściciel może jednak poprosić o dostęp, jeśli ma poważne powody do niepokoju albo jeśli najemca złamał warunki umowy najmu. W każdym przypadku, ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy poszanowaniem prywatności a zapewnieniem bezpieczeństwa mienia.
Sitemap