Czy istnieją przepisy chroniące najemców przed wyzyskiem?

Tak, istnieją przepisy, które chronią najemców przed wyzyskiem. Przykładem takiego przepisu może być ograniczenie podwyżek czynszu w trakcie trwania umowy najmu. Innym przykładem jest prawo do otrzymania pisemnego potwierdzenia opłacanych należności. Te przepisy mają na celu zapewnienie uczciwych warunków dla najemców i chronienie ich praw.
Sitemap